Make the Web Welsh

This is a Welsh language post explaining how to change Chrome's settings so that it automatically opens the Welsh version of any website that has such a version. 

Mae nifer o wefannau gyda fersiwn Gymraeg, ond pa mor aml ych chi yn sylwi? Mae bron pob gwefan dwyieithog yn agor fel y fersiwn Saesneg, ac mae'n rhaid i chi fynd allan o'ch ffordd i'w newid i'r Gymraeg.

Un esiampl boblogaidd ydy Gmail. Os ydych chi yn defnyddio Gmail, ych chi yn gwybod fod posib cael fersiwn Gymraeg? Mae'r penawdau yn Gymraeg, y 'settings', popeth. A gan fod Google ar ei ffordd i Hwb, maent wrthi yn cyfieithu nifer o'u gwasanaethau eraill (Google Drive, Google Calendar, Google Docs a.y.y.b.)

Gydag un newid syml, gallwch ddweud wrth Chrome i ddangos fersiwn Gymraeg pob gwefan sydd gydag un, a dim ond dangos y fersiwn Saesneg os nad oes fersiwn Cymraeg ar gael. Mae'n hawdd! Dilynwch y camau syml ar y GIF isod.

Ar ôl newid yr iaith, rhowch gynnig arno drwy fynd i twt360.com - fe ddylai fynd yn syth i'r fersiwn Gymraeg.

Newid iaith Chrome

Leave a comment