Myfi

Guto Aaron

00100dPORTRAIT_00100_BURST20180127121324360_COVER
Guto Texthelp 2018

Mae Guto yn hyfforddwr ac ymgynghorwr ar dechnoleg addysg, tra hefyd yn gweithio fel athro cynradd yn Ne Cymru. Mae ganddo brofiad o addysgu mewn ysgolion cyfrwng Gymraeg ac mewn ysgol ryngwladol 'Ragorol' yn Ne Ddwyrain Asia. Mae'n frwd iawn dros ddefnyddio technoleg fel arf dysgu effeithiol, ac yn cael pleser arbennig o geisio hybu'r un brwdfrydedd mewn athrawon eraill.

Ochr yn ochr a'i waith yn y dosbarth, mae Guto yn cynnal amrywiaeth eang o hyfforddiant Technoleg Addysg i athrawon. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae Guto wedi darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth i dros 100 o ysgolion yng Nghymru ynghyd a cyflwyno mewn cynhadleddau rhyngwladol yn Ewrop ac Asia. Dros y flwyddyn diwethaf, mae Guto hefyd wedi darparu hyfforddiant ar ran cwmniau megis Google for Education, Purple Mash a Texthelp.

Prif Faesydd o Ddiddordeb

  • Cyflwyno a defnyddio G Suite for Education (Google Apps) yn y dosbarth.

  • Y Fframwaith Cymhwysedd Digidol i Gymru.

  • Defnydd effeithiol o iPads a Chromebooks.

Os oes diddordeb gennych mewn trefnu hyfforddiant neu ymgynghoriaeth yn eich ysgol, cysylltwch a Guto heddiw.

Ardystiadau

Hyfforddiant yn eich Ysgol

I drafod y posibilrwydd o gynnal hyfforddiant yn eich ysgol cysylltwch a Guto heddiw.