Google ar Hwb

If you’ve ever met me, you’ll know I’m a big fan of using G Suite for Education in class. G Suite (or Google Apps as they used to be known) is a collection of apps and software that can be used on any device to type, present, make maps and graphs and a million other … Read more

Newid y We i’r Gymraeg

Mae nifer o wefannau gyda fersiwn Gymraeg, ond pa mor aml ych chi yn sylwi? Mae bron pob gwefan dwyieithog yn agor fel y fersiwn Saesneg, ac mae’n rhaid i chi fynd allan o’ch ffordd i’w newid i’r Gymraeg. Un esiampl boblogaidd ydy Gmail. Os ydych chi yn defnyddio Gmail, ych chi yn gwybod fod … Read more

Botio: Ap Codio yn y Gymraeg

  Ychydig iawn o apiau Cymraeg sydd ar gael, yn enwedig i blant Cyfnod Allweddol 2. Mae cael technoleg gyfoes yn y Gymraeg yn hanfodol bwysig (dwi’n edrych ymlaen at weld gwasanaethau G Suite for Education yn y Gymraeg ar Hwb erbyn y Pasg). Os oes un agwedd o dechnoleg sydd yn sicr yn gyfoes, … Read more