Botio: Ap Codio yn y Gymraeg

 

Ychydig iawn o apiau Cymraeg sydd ar gael, yn enwedig i blant Cyfnod Allweddol 2. Mae cael technoleg gyfoes yn y Gymraeg yn hanfodol bwysig (dwi'n edrych ymlaen at weld gwasanaethau G Suite for Education yn y Gymraeg ar Hwb erbyn y Pasg). Os oes un agwedd o dechnoleg sydd yn sicr yn gyfoes, codio yw hwnnw.

Felly gwell rhoi croeso i'r ap newydd, Botio, gan gwmni Tinopolis. Mae'r ap hwn yn gwbl Gymraeg, ac wedi ei anelu at blant CA2 ysgolion cyfrwng Gymraeg. Wrth agor yr ap rydych yn dewis eich lefel ac yn dechrau rheoli'r robot bach, Bot. Mae'r cyfarwyddiadau yn weddol syml ac fe ddylai unrhyw blentyn CA2 ddeall y lefelau cynaf yn rhwydd.

Ar ôl pum lefel, mae angen symud ymlaen i'r Byd nesaf (ar ôl ennill tystysgrif sydd yn arbed i'ch 'Camera Roll'). Mae dilyniant clir i'r gêm, mae pob Byd yn dod a sgil newydd i'r fwydlen (e.e. symud blociau, agor drysau, 'jetpack' a dinistrio waliau gyda phelydrau o'r llygaid!). Mae 10 Byd yn y gêm, sydd yn golygu 50 lefel!

Ar y cyfan mae'r ap wedi ei ddylunio yn dda, yn hawdd i'w ddeall a gyda chynnydd yn y sialens ym mhob Byd. O ran sgiliau codio, mae'r ap yn cyflwyno dau o'r sgiliau hanfodol i blant CA2: profi a thrwsio cod ac ailadrodd.

Wrth gwrs, mae gan bob ap le i wella, ac mae gen i ddau ddymuniad o ran Botio:
1. Mae'r sain ychydig yn siomedig. Gallai wneud efo ychydig o gerddoriaeth, mwy o effeithiau sain a, fwyaf pwysig, troslais Cymraeg yn darllen y cyfarwyddiadau. Er nad iaith y cyfarwyddiadau yn hynod o anodd, mae'n bell o fod yn syml i blant Blwyddyn 3.
2. Mae ailadrodd yn sgil mor bwysig wrth godio, pam ei gadw yn ôl tan lefel 36? A hyd yn oed wedyn mae ond yn cael ei ddefnyddio mewn rhyw 5 lefel.

Manylion bach ydy hynny beth bynnag. Mae Botio werth ei lawrlwytho a werth ei gyflwyno i'ch disgyblion. Mwy o apiau Cymraeg o'r safon yma os gwelwch yn dda!

Leave a Comment